इयत्ता चौथी

मराठी

अ. क्र.पाठाचे नावविडीओ प्रश्नोत्तरे / प्रश्नसंच  
1.भारत गौरव गीतक्लिक करा 
2.भारतमाताक्लिक करा 
3.दारोदारी एक झाडक्लिक करा 
4.   
5.       
6.   
7.कधी वाटतेक्लिक करा 
  8.खो खोक्लिक करा     
  9.फेसाटी सामनाक्लिक करा 
10.अडाणी खेडूतक्लिक करा 
11.  पत्र लेखन  क्लिक करा   
12.  बारा महिनेक्लिक करा 
13.  खरा नायकक्लिक करा 
14.  शेतकरी गीतक्लिक करा 
15.     
16.माझे गावक्लिक करा 
17.   
18.संतवाणीक्लिक करा 

गणित

. क्र.पाठाचे नावविडीओ प्रश्नोत्तरे / प्रश्नसंच  
1.परिमिती व क्षेत्रफळ1) i) क्लिक करा      ii) क्लिक करा   2)   क्लिक करा   
2.संख्याक्लिक करा 
3. क्लिक करा 
4.   
5.       
6.भागाकारक्लिक करा 
7.   
  8.     
  9.अपूर्णांक   दशांशक्लिक करा   क्लिक करा 
10.   
11.         
12.    
13.  घनफळाचे मापनक्लिक करा 
14.     
विषयपाठविडिओप्रश्नसंच
परिसर अध्ययन
1. प्राणी जगत2. मध, गोड मध!
Click here
Click hereClick here
इंग्रजी1. The clock of life Click here
ही पोस्ट शेअर करा...