इयत्ता तिसरी

मराठी

अ. क्र.पाठाचे नावविडीओ प्रश्नोत्तरे / प्रश्नसंच  
1.   
2.नेताजी सुभाषचंद्र बोसक्लिक करा 
3.   
4.घरचा वैद्यक्लिक करा 
5.       
6.आवडती मजक्लिक करा 
7.पिंजऱ्यातील पक्षीक्लिक करा 
  8.       
  9.रस्ता पार करतानाक्लिक करा 
10.रेल गाडीक्लिक करा 
11.         
12.     
13.  प्रामाणिकतेचे फळक्लिक करा 
14.     
15.  झोकाक्लिक करा 
16.   
17.चांगल्या सवयीक्लिक करा 
18.   

गणित

. क्र.पाठाचे नावविडीओ प्रश्नोत्तरे / प्रश्नसंच  
1.आकृती व आकार1) क्लिक करा 2) क्लिक करा 
2.संख्यावाचाके1) क्लिक करा 2) क्लिक करा 
3.बेरीजक्लिक करा 
4.वजाबाकीक्लिक करा 
5.गुणाकार  क्लिक करा   
6. क्लिक करा 
7. क्लिक करा 
  8.       
  9.पैशाचे व्यवहारक्लिक करा 
अ. क्र.पाठाचे नावविडिओप्रश्नसंच
1.1. बागेतील एक दिवसविडीओ 1
विडीओ 2
Click here
2.हिरवी संपत्ती विडीओ click here 
3.घुबडाचा न्याय विडीओ 
4.पाण्याच्या थेंबाची गोष्ट विडीओ  
5.
6.आहाराची विविधताविडीओ
7.
8.चला आपण घर बांधूयाविडीओ
9.
10.आपली ज्ञानेंद्रियेविडीओ
11.दातांचे महत्वविडीओ
12.
13.सुविधा आमच्यासाठीविडीओ
14.वाहतुकीचीसाधनेविडीओ
15.संपर्क पत्राद्वारेविडीओ
16.
17.
18.हे देखील आपल्या सारखेचविडीओ
19.सण आणि जत्राविडीओ
20.माझा एक दिवसविडीओ
21.
22.
23.
24.नकाशाविडीओ
ही पोस्ट शेअर करा...