इयत्ता दुसरी

मराठी

अ. क्र.पाठाचे नावविडीओ प्रश्नोत्तरे / प्रश्नसंच  
1.प्रार्थनाक्लिक करा 
2.वृक्षप्रेमक्लिक करा 
3.बाहुलीची शाळाक्लिक करा 
4.ससलू  वाट चुकलाक्लिक करा 
5.       
6.आपला राष्ट्रध्वजक्लिक करा 
7.   
  8.       
  9.  मित्र  धर्मक्लिक करा 
  10.   
11.         
12.  कोकणचा राजाक्लिक करा 
13.  परोपकारी गरुडक्लिक करा 
  14.गाडी आली गाडीक्लिक करा 
 15.     
16.    
 17.   
18.    
19.खेळ खेळूया लंगडीचाक्लिक करा 

गणित

. क्र.पाठाचे नावविडीओ प्रश्नोत्तरे / प्रश्नसंच  
1.आकाराचे व अवकाशासंबंधीचे ज्ञानक्लिक करा 
2.संख्याक्लिक करा 
3.   
4.   
5.गुणाकार  क्लिक करा   
6.   

परिसर अध्ययन

अ. क्र.पाठविडिओप्रश्नसंच
1.प्राणी
विडीओ 1
विडीओ 2
Click here
2. प्राण्यांचे संगोपनविडीओ 1 
विडीओ 2
 click here
3.परसातील झाडेविडीओ
4.आम्ही आहोत तुमच्यासाठी विडीओ
5.विडीओ
6.आहाराची विविधताविडिओ
7.घर हवे घरविडीओ
8.
9.
10.
11.प्रवासविडीओ
12.
13.सण आणि समारंभविडीओ
14.
15.
16.चला खेळूविडीओ
17.आम्हाला हे पाहिजेविडीओ
18.आकाशातविडीओ
19.माझे सुंदर गावविडीओ

ही पोस्ट शेअर करा...