इयत्ता पहिली

मराठी

अ. क्र.पाठाचे नावविडीओ प्रश्नोत्तरे / प्रश्नसंच  
1.ओळख / परिचयक्लिक करा 
2.   
3.   
4.चित्रावरून गोष्ट 1 – कोल्हा व करकोचाक्लिक करा 
5.अभिनय गीते  क्लिक करा   
6.   
7.आठवा पाहूक्लिक करा 
8.   
  9.  अक्षर ओळखक्लिक करा 
10.   
11.  कित्ता लेखन  क्लिक करा   
   स्वर आणि व्यंजनेक्लिक करा 

विषय : मराठी दुसरे सत्र

अ. क्र.पाठाचे नावविडीओ प्रश्नोत्तरे / प्रश्नसंच  
1.   
2.बाळ पाटावर बस  क्लिक करा     
3.   
  4.  चला गावी जाऊया  क्लिक करा     
5.कुसुमचा वाढदिवस   क्लिक करा       
6.   
7.आपण बागेत जाऊया  क्लिक करा     
  8.  कैरी  क्लिक करा       
       9.   
     10.   
11.   
  12.    बाराखडीचा सराव  क्लिक करा     
13.   
14.   
  15.  ज्योतीची मदत  क्लिक करा     

गणित

अ. क्र.पाठाचे नावविडीओ प्रश्नोत्तरे / प्रश्नसंच  
1.अवकाशाची परिकल्पनाक्लिक करा 
2.विविध आकारक्लिक करा 
3.संख्या ( 1 ते 9 )क्लिक करा 
4.   
5.बेरीज  क्लिक करा   
6.वजाबाकीक्लिक करा 
7. क्लिक करा 
8.दशक आणि सुटेक्लिक करा 
  9.     
10.बेरीज ( 20 पेक्षा कमी )क्लिक करा 
11.  लांबी , वजनक्लिक करा   
    क्लिक करा 

परिसर अध्ययन

गणित

अ.क्र.पाठाचे नावविडिओ प्रश्नोत्तरे / प्रश्नसंच
1.आपल्या परिसरातील प्राणीविडीओ
2.आपल्या सभोवतालच्या वनस्पतीक्लिक करा
क्लिक करा

3.पाणी हवे पाणीक्लिक करा
4.रुचकर पदार्थक्लिक करा
5.
6.  
7.  
8. 
9.वाहतुकीची साधनेक्लिक करा
10.
11.
12.चला खेळ खेळूयाक्लिक करा
13.आम्हाला हे पाहिजेक्लिक करा
14.आकाशातील मित्रक्लिक करा
15.आपल्या सभोवतालीक्लिक करा

गणित  1 ते 9 अंकांची ओळख  Click here

ही पोस्ट शेअर करा...