इयत्ता पाचवी

मराठी

सत्र पहिले

अ. क्र.पाठाचे नावविडीओ प्रश्नोत्तरे / प्रश्नसंच  
1.नव्या युगाचे गाणेक्लिक करा 
  2.तीन मूर्ती  क्लिक करा 
       व्याकरण ( शब्दांच्या जाती )  1)    क्लिक करा   2)   क्लिक करा   3)     क्लिक करा           
3.कडूनिंबक्लिक करा 
4.मधमाशीक्लिक करा 
5.वीर हुतात्मा नारायणक्लिक करा     
6.आपला मित्र सापक्लिक करा 
7.जादुगारक्लिक करा 
  8.       
  9.   
10.मासाक्लिक करा 

सत्र दुसरे

अ. क्र.पाठाचे नावविडीओ
1.मधूला पडलेले स्वप्नक्लिक करा
2.आता उठवू सारे रानक्लिक करा
3.  
4.चतुर मैत्रीणक्लिक करा
5.देवतुल्य आई बाबा  क्लिक करा
6.दिनूचे बिलक्लिक करा
7.तेनाली रामचे चातुर्यक्लिक करा
  8.    
  9.श्री बसवेश्वरक्लिक करा
10.बोधाचा स्पर्शक्लिक करा

गणित

अ. क्र.पाठाचे नावविडीओ प्रश्नोत्तरे / प्रश्नसंच  
1.5- अंकी संख्या1) i) क्लिक करा ii) क्लिक करा   2) क्लिक करा 
  2.बेरीज  क्लिक करा 
3.वजाबाकीक्लिक करा 
4.संख्येचे अवयव व पटीक्लिक करा 
5.अपूर्णांकक्लिक करा     
6.कोनक्लिक करा 
7.वर्तूळ रचनाक्लिक करा 
  8.       
  9.परिमिती   क्षेत्रफळ1) i) क्लिक करा ii) क्लिक करा 2) क्लिक करा 
10.   

विषय : परिसर अध्ययन

अ. क्र.पाठाचे नावविडीओप्रश्नोत्तरे / प्रश्नसंच
1सजीव सृष्टीविडीओ
2कुटुंबविडीओ 1
विडीओ 2
3समाजविडीओ
4समाजातील खेळविडीओ
5नैसर्गिक स्त्रोतविडीओ
6हवाविडीओ
7पाणीविडीओ
8शेतीविडीओ
9आहार- जीवनाचा आधारविडीओ
10निवासस्थानविडीओ
11द्रव्याचे स्वरुप
12मूलद्रव्ये, संयुगे आणि मिश्रणे
13आश्चर्य कारक ऊर्जा
14आकाश
15आपला भारत – नैसर्गिक विविधता विडीओ
16आपला भारत-राजकिय आणि सांस्कृतिकविडीओ


अ. क्र.
पाठाचे नावविडीओ
1.मधूला पडलेले स्वप्नक्लिक करा
2.आता उठवू सारे रानक्लिक करा
3.  
4.चतुर मैत्रीणक्लिक करा
5.देवतुल्य आई बाबा  क्लिक करा
6.दिनूचे बिलक्लिक करा
7.तेनाली रामचे चातुर्यक्लिक करा
  8.    
  9.श्री बसवेश्वरक्लिक करा
10.बोधाचा स्पर्शक्लिक करा

पाठ : 1 सजीव सृष्टी

विषय : परिसर अध्ययन

पाठ : 2 कुटुंब

विषयपाठविडिओप्रश्नसंच
इंग्रजी1. Love For Animals2. The Elephant


3. True Friendship

Click hereClick here
 Click here
Click here

परिसर अध्ययन १. सजीव सृष्टी
2. कुटुंब


Click here

Click here2Click here
Click here
गणित 1. 5- अंकी संख्या

2. बेरीज


3. वजाबाकी


Click here1

Click here2 Click here


Click here


ही पोस्ट शेअर करा...