इयत्ता सहावी प्रश्नमंजुषा

  • ही टेस्ट इयत्ता सहावीसाठी असून 10 गुणांची आहे.
  • सर्व विषयांचा  यामध्ये समावेश आहे.

इयत्ता सहावी प्रश्नमंजुषा 1

इयत्ता सहावी प्रश्नमंजुषा

  • ही टेस्ट इयत्ता सहावी साठी असून 10 गुणांची आहे.
  • सर्व विषयांचा  यामध्ये समावेश आहे.
  • ही टेस्ट तुम्ही PDF रूपातही मिळवू शकता. DOWNLOAD

1 / 10

1) 10 ते 20 यामध्ये येणाऱ्या मुळसंख्या किती?.

2 / 10

2) मॅग्नेशियम संज्ञा काय आहे?

3 / 10

3) 8 चा वर्ग किती?

4 / 10

4) खालीलपैकी कोणता शब्द बरोबर आहे?

5 / 10

5)  “गुलाबाचे फुल सुंदर दिसते.” या वाक्यातील विशेषण कोणते?

6 / 10

6) चित्रात दिसणारा खेळ कोणता?

7 / 10

7) कोरोना विषाणूमुळे कोणता अवयव जास्त प्रभावित होतो?

8 / 10

8) “मी पुस्तक वाचणार आहे.” या वाक्याचा काळ कोणता?

9 / 10

9) 2020 नंतर  येणारे पुढील लीप वर्ष कोणते?

10 / 10

10) खालील पैकी कोणता वनस्पतीजन्य आहार पदार्थ नाही?

Your score is

0%

ही टेस्ट तुम्ही PDF रूपातही मिळवू शकता. DOWNLOAD

ही पोस्ट शेअर करा...