इयत्ता सहावी

समाज विज्ञान

अ. क्र.पाठाचे नावविडीओ
सत्र पहिले
1इतिहासाचा परिचय विडीओ
2आपले कर्नाटक
3 प्राचीन समाज विडीओ
विडीओ 2
विडीओ 3
4प्राचीन संस्कृती  विडीओ 1
विडीओ2
विडीओ 3
5वेदकालीन संस्कृती
6ख्रिस्त धर्म आणि इस्लाम धर्म
7नवीन धर्माचा उदय 
8उत्तर भारतातील प्रमुख राजघराणी
9नागरिकत्व
10राष्ट्रीय बोध चिन्हे आणि राष्ट्रीय एकात्मता
11ग्लोब आणि नकाशे
12आशिया- वैविध्यपूर्ण खंड

विज्ञान

अ. क्र.पाठाचे नावविडीओप्रश्नोत्तरे / प्रश्नसंच
1.आहार : हा कोठून मिळतो? विडीओ 1
विडीओ 2
2.आहाराचे घटकविडीओ
3.तंतू ते वस्त्र
4.वस्तूंचे गटामध्ये वर्गीकरण
5.पदार्थांचे विभक्तीकरण
6.आपल्या सभोवतालचे बदल
7.वनस्पतींना समजून घेवू
8.शारीरिक हालचाली
9.सजीव आणि त्यांच्या सभोवतालचा प्रदेश
10.गती आणि अंतराचे मापन
11.प्रकाश,छाया आणि परावर्तनविडीओ
12.विद्युत आणि विद्युत मंडलविडीओ
13.चुंबकाची गम्मत विडीओ 1
विडीओ 2
14.पाणीविडीओ
15.आपल्या सभोवतालची हवाविडीओ
16.आत येणारा कचरा, बाहेर जाणारा कचराविडीओ

मराठी

सत्र पहिले

अ. क्र.पाठाचे नावविडीओ प्रश्नोत्तरे / प्रश्नसंच  
1.  देह मंदिर चित्त मंदिर1) क्लिक करा   2) क्लिक करा   
  2.  वीर राणी चनम्मा  1) क्लिक करा 2) क्लिक करा   
3.   
4.   
  5.बुद्धिबळ  क्लिक करा   
  6.  सत्यकाम  क्लिक करा 
7.   
  8.     
  9.राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज    क्लिक करा 
  10.       

सत्र दुसरे

अ. क्र.पाठाचे नावविडीओ   प्रश्नोत्तरे / प्रश्नसंच  
    
12.डोंगरातली शाळाक्लिक करा 
13.     
14.  सूर्योदयक्लिक करा 
15.  कर्नाटकक्लिक करा 
16.संवादिनीक्लिक करा 
17.   
18.   
19.चुकलेलं पाखरूक्लिक करा 
20.   
21.आणि काय आश्चर्यक्लिक करा 
22.अभंगक्लिक करा 
  23.   
24.   
25.   
26.   

गणित

. क्र.पाठाचे नावविडीओ प्रश्नोत्तरे / प्रश्नसंच  
1.संख्यांची ओळख  क्लिक करा 1
क्लिक करा 2
क्लिक करा
   
  2.  पूर्ण संख्याक्लिक करा 1
क्लिक करा 2
  क्लिक करा 3
 
3. संख्यांशी खेळ क्लिक करा 
4.मुलभूत भौमितिक कल्पनाक्लिक करा1
क्लिक करा 2
 
  5.मुलभूत आकारांचे ज्ञान   क्लिक करा    
  6.पूर्णांक  क्लिक करा 
7.अपूर्णांक क्लिक करा 1
क्लिक करा 2
क्लिक करा 3
8.दशांशक्लिक करा 1
क्लिक करा 2
9.माहिती हाताळणेक्लिक करा 1
क्लिक करा 2
10.मापनेक्लिक करा 1
क्लिक करा 2
11.बीज गणितक्लिक करा 1
क्लिक करा 2
12.गुणोत्तर आणि प्रमाणक्लिक करा 1
क्लिक करा 2
13.सममितीक्लिक करा1
क्लिक करा 2
14.प्रायोगिक भूमितीक्लिक करा

विषयपाठविडिओप्रश्नसंच
इंग्रजी1. In A Vegetable Shop


2. Haldi’s Adventure

* Water ( Poem)
Video1
Video2
Video3

Click here 


Click here
 Click here
Click here


विज्ञान1. आहार : हा कोठून मिळतो?Click here 


 
गणित
 1. संख्यांची ओळख

Click here
 
समाज विज्ञान1. इतिहासाचा परिचय


2. आपले कर्नाटक


Click here


Video1

Video2

ही पोस्ट शेअर करा...