इयत्ता सातवी प्रश्नमंजुषा

  • ही टेस्ट इयत्ता सातवी साठी असून 10 गुणांची आहे.
  • सर्व विषयांचा  यामध्ये समावेश आहे.

इयत्ता सातवी प्रश्नमंजुषा 1

इयत्ता सातवी प्रश्नमंजुषा

  • ही टेस्ट इयत्ता सातवी साठी असून 10 गुणांची आहे.
  • सर्व विषयांचा  यामध्ये समावेश आहे.
  • ही टेस्ट तुम्ही PDF रूपातही मिळवू शकता. DOWNLOAD

1 / 10

1)  -2, ,-3, -4 आणि -5 यापैकी मोठी संख्या कोणती?

2 / 10

2) चांदीची संज्ञा काय आहे?

3 / 10

3) 5 + ( 3 x 6 – 5) = ?

4 / 10

4) खालीलपैकी कोणता शब्द बरोबर आहे?

5 / 10

5) नामा ऐवजी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दाला काय म्हणतात?.

6 / 10

6) चित्रात दिसणाऱ्या खेळाचे नाव इंग्लिश मध्ये लिहा?

7 / 10

7) ‘कवी ‘ या शब्दाचे लिंग बदला.

8 / 10

8) “I go to school.” या वाक्याचा काळ कोणता ?

9 / 10

9) हिरव्या वनस्पती स्वताचे अन्न  स्वतः बनवितात म्हणून त्यांना ..................म्हणतात?

10 / 10

10) होऊन गेलेल्या घटनांचा अभ्यास कोणत्या विषयामध्ये केला जातो?

Your score is

The average score is 65%

0%

ही टेस्ट तुम्ही PDF रूपातही मिळवू शकता. DOWNLOAD

ही पोस्ट शेअर करा...