सातवी प्रश्नमंजुषा क्र.2 मराठी


ही टेस्ट इयत्ता सातवी साठी असून 10 गुणांची आहे.

मराठीतील पहिल्या दोन पाठांवरआधारीत  आहे.

Created by Kitestudy

इयत्ता सातवी प्रश्नमंजुषा 2

1 / 10

1)  ईश्वर कोणाची आसवे पुसतो.?

2 / 10

2)  न्यायासाठी लढणाऱ्याना ईश्वर काय देतो?

3 / 10

3) सर्वात्मक असे कोणाला म्हटले आहे?

4 / 10

4)  ‘अंधार’ या शब्दाला कवितेत आलेला समानार्थी शब्द कोणता?

5 / 10

5) पुस्तकाच्या सहवासात असताना कुणाच्या सहवासात असल्यासारखे आपल्याला वाटले पाहिजे?

6 / 10

6) खालीलपैकी ‘आरंभ’ या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता?

7 / 10

7) ‘लेखक’ या शब्दाचे लिंग बदला.

8 / 10

8) खालील उत्तरांमध्ये ‘उध्वस्त’ हा शब्द बरोबर ओळखा.

9 / 10

9) ‘हातपाय गळणे’ या शब्दाचा अर्थ सांगा.

10 / 10

10) अभ्यास हा सुद्धा एक .............झाला पाहिजे असे लेखकाला वाटते.

Your score is

The average score is 76%

ही टेस्ट PDF रूपात मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करा. DOWNLOAD PDF

ही पोस्ट शेअर करा...