1 अंकी संख्या ओळख


1- अंकी संख्यांची ओळख व्हावी यासाठी ही प्रश्नमंजुषा नक्की सोडवायला हवी.

चला तर सोडवूया ही प्रश्नमंजुषा….

Created by Kitestudy

1- अंकी संख्या ओळख

1 / 11

रिकाम्या जागी योग्य संख्या निवडा.

2, 3, 4, ....,6

2 / 11

2. खालील पैकी मोठी संख्या ओळखा.

3 / 11

3. रिकाम्या जागी कोणता अंक येईल?

9, 8, ..., 6

4 / 11

4. एक अंकी सर्वात मोठी संख्या कोणती?

5 / 11

5. खालील पैकी लहान संख्या कोणती?

6 / 11

 5 च्या आधीची संख्या ओळखा.

7 / 11

7 च्या पुढील संख्या कोणती?

8 / 11

5 आणि 7 च्या मधली संख्या कोणती?

9 / 11

खालील संख्यांचा बरोबर क्रम कोणता?

10 / 11

खालीलपैकी लहान संख्या ओळखा.

11 / 11

8 हा अंक अक्षरात कसे लिहितात?

Your score is

0%

ही पोस्ट शेअर करा...