दोन अंकी संख्या ओळख


2- अंकी संख्यांची ओळख व्हावी यासाठी ही प्रश्नमंजुषा नक्की सोडवायला हवी.

चला तर सोडवूया ही प्रश्नमंजुषा….

Created by Kitestudy

2- अंकी संख्यांची ओळख

1 / 10

 

1) रिकाम्या जागी योग्य संख्या निवडा.

29, 30, 31, ....,33

2 / 10

 

2) खालील पैकी मोठी संख्या ओळखा.

3 / 10

 

3) रिकाम्या जागी कोणता अंक येईल?

77, 78, ... , 80

4 / 10

 

4) दोन अंकी सर्वात मोठी संख्या कोणती?

5 / 10

 

5) खालील पैकी लहान संख्या कोणती?

6 / 10

 

6) 65 च्या आधीची संख्या ओळखा.

7 / 10

 

7) 52 च्या पुढील संख्या कोणती?

8 / 10

 

8) 55 आणि 57 च्या मधली संख्या कोणती?

9 / 10

 

9) दोन अंकी सर्वात  लहान संख्या कोणती?

10 / 10

 

10) खालील पैकी योग्य चढता क्रम कोणता?

Your score is

0%

ही पोस्ट शेअर करा...